BẢNG XẾP HẠNG BÀI HÁT

Việt Nam >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Châu Á >>

Fine

Taeyeon

23.061 1
2
3

My Day

DAY6

8.857
4
5
6
7

Liar

CLC

4.537
8
9
10
Âu Mỹ >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO

Việt Nam >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Châu Á >>
2
3

Never Ever

GOT7

77.515
4
5
6

MOVIE

BTOB

16.144
7

Wake Me Up

B.A.P

53.909
8
9
10
Âu Mỹ >>
2
3
4
5
6
7
8
9

Scuse Me

Lizzo

12.541
10
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study