Chirpy, Chirpy Cheep Cheep - Middle Of The Road

Sáng tác: | Thể loại: Pop Việt | Lượt nghe: 13.095 | Lượt tải: 22

LỜI BÀI HÁT

Where's your momma gone
(Where's your momma gone)
Little baby bird
(Little baby bird)
Where's your momma gone
(Where's your momma gone)
Far far away far far awayayay

Last night I heard my momma singing this song
Ooh wee chirpy chirpy cheep cheep
Woke up this morning and my momma was gone
Ooh wee chirpy chirpy cheep cheep
Chirpy chirpy cheep cheep chirp

Where's your momma gone
(Where's your momma gone)
Little baby bird
(Little baby bird)
Where's your momma gone
(Where's your momma gone)
Far far away
Where's your poppa gone
(Where's your poppa gone)
Little baby bird
(Little baby bird)
Where's your poppa gone
(Where's your poppa gone)
Far far away far far awayayay

Where's your momma gone
(Where's your momma gone)
Little baby bird
(Little baby bird)
Where's your momma gone
(Where's your momma gone)
Far far away

Where's your poppa gone 
(Where's your poppa gone)
Little baby bird
(Little baby bird)
Where's...

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA MIDDLE OF THE ROAD

Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study