Why Did You Came Back To Me - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 1.290 | Lượt tải: 11

LỜI BÀI HÁT

시집가서 잘 살지 그랬어 
우연하게 만난 니 모습
밝게 웃는 모습 온데간데 없고 
삶에 찌들은 니 모습만
시집가서 잘 살지 그랬어 
어색하게 웃는 니 모습
상상했던 모습 더는 아니지만 
눈감으면 그때로 나 돌아가
우리 사랑했던 그때 그 
모습은 없지만
나를 힐끔힐끔 쳐다보는 
너의 눈빛에
미안해요 그땐 몰랐어요 
다시 날 안아줘요 하는 것 같아
그냥 그냥 시집가서 잘 살지 
그랬어
시집가서 잘 살지 그랬어 
한 번의 아픔을 겪은 너
요즘 세상에는 아무것도 아냐 
지금의 니 모습 충분히 예뻐
우리 사랑했던 그때 그 
모습은 없지만
나를 힐끔힐끔 쳐다보는 
너의 눈빛에
미안해요 그땐 몰랐어요 
다시 날 안아줘요 하는 것 같아
그냥 그냥
눈치 보지 말고 주저 말고 내게
오면 돼요
나는 아직 너를 사랑하니까
우리 사랑해요 아름답던 
그때 우리로
아무 신경 쓰지 말고 그냥 
내게 기대요
미안해요 너무 늦게 알아서
나를 용서해줘요 사랑해요
이젠 이젠 울지 말고 내게 
오면 돼요

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN Why Did You Came Back To Me

Vibe 1.290

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 14.735

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 859

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 773

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 857

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 674

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 811

ĐỘC QUYỀN Spring Rain

Vibe 743

Từ khóa: Vibe  |  Came Back  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox