White Noise (Chinese Ver.) - EXO

Sáng tác: | Thể loại: Nhạc Châu Á | Lượt nghe: 21.055 | Lượt tải: 136

LỜI BÀI HÁT

Lonely night língchén yīdiǎn bàn
nǐ zài wǒ nǎo zhōng xuánzhuǎn
yīn làng wéirào ěr pàn
dàizhe wǒ yuǎnlí qù bǐ’àn oh no

huíyì huì bǎ wǒ qiǎnfǎn
zài huí dào wǒmen yǒngbào nà duàn not far away no
shízhēn huà quān yuèjiǔ yuè xiǎngniàn
nà ěr biān de hūxī shúxī de shēngyīn jiùshì nǐ baby

I hear you, I feel you měi yīcì bì shàng yǎnjīng
wǒ kàn bù dào nǐ dàn néng tīng dào nǐ
quán shìjiè tài duō fēnfán yīnlǜ yī miǎo zhōng jiù tīngjiàn nǐ
nǐ de xiào shēng wǒ zǐxì língtīng
wǒ nǔlì bǔzhuō nǐ xìngfú de xùnxí zhǐ yuànyì wèi nǐ
(Somebody) Somebody (Somebody) Cause someone loves you babe
(Somebody) Oh oh oh (Somebody)

nǐ shì tiānkōng jiàngluò de yǔdī
(Don’t you worry baby)
kěbù kěyǐ gěi wǒ yī chǎng bàoyǔ
qīngxǐ wǒ nèixīnlǐ duījī de fùzá qíngxù

rúguǒ nǐ cè’ěr sōuxún
huì tīngjiàn yī zhǒng shúxī shēngyīn not far away no
zài bù yuǎn de jùlí mǒu gèrén
yīzhí zàiyuán dì shìfàng sīniàn nǐ de pínlǜ baby

Oh I hear you, I feel you měi yīcì bì shàng yǎnjīng
wǒ kàn bù dào nǐ dàn néng tīng dào nǐ
quán shìjiè tài duō fēnfán yīnlǜ yī miǎo zhōng jiù tīngjiàn nǐ
nǐ de xiào shēng wǒ zǐxì língtīng xìngfú de xùnxí ràng wǒ ānxīn

Right here, yeah

bàoqiàn wǒ yòu zài yīcì zì yán zì yǔ zhèlǐ méiliǎo nǐ de hénjī
wǒ zhǐhǎo duì kōngqì wènhòu nǐ jīngguò wǒ ěr biān de shēngyīn lǐ shìfǒu nǐ de xībó qìxí
cā shēn érguò de fēng huì bù huì zài mǒu yītiān yě jīngguò nǐ de shēnbiān
dài wǒ de shēngyīn dào nǐ nà biān mèng xǐng hòu wǒ háishì páihuái zài míwù zhōng de somebody

Somebody loves you wùbì liǎojiě zhè yīqiè yeah
jiùsuàn zhuā bù zhù dàn yě qǐng nǐ just hold on tight

nǐ bùzài wǒ shēnbiān què zhànjù wǒ xīn lǐ suíshí gǎnjué nǐ
bì shàng yǎnjīng wǒmen de céngjīng yǐjīng zúgòu wǒ huíyì
bùguǎn nǎlǐ gé duō yuǎn jùlí nǐ xìngfú jiù kěyǐ

měi yīcì bì shàng yǎnjīng wǒ kàn bù dào nǐ dàn néng tīng dào nǐ
quán shìjiè tài duō fēnfán yīnlǜ yī miǎo zhōng jiù tīngjiàn nǐ
nǐ de xiào shēng wǒ zǐxì língtīng
wǒ nǔlì bǔzhuō nǐ xìngfú de xùnxí zhǐ yuànyì wèi nǐ

Xem toàn bộ >>

NGHỆ SĨ EXO

Nghệ danh: EXO

Tên thật: EXO

Ngày sinh: 2011 - Quốc gia: South Korea

Công ty đại diện: SM Entertainment

EXO band là nhóm nhạc Hàn Quốc. Nhóm gồm 2 nhóm nhỏ là Exo-K và Exo-M.

Xem toàn bộ >>

Từ khóa: exo  |  White Noise  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study