What A Love - Miss S

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 563 | Lượt tải: 17

LỜI BÀI HÁT

맨 정신으로는 살 수가 없어서
술 한잔을 하고 그렇게 널 잊으려 했어
맨 정신으로는
(맨 정신에 살 수 없어 술을 마시고)
(맨 정신에 믿을 수 없는 후횔 누리고)
살 수가 없어서
(맨 정신에 할 수 없는 말들을 하고)
(맨 정신에 생각하면 후회를 하고)
끊었던 눈물 흘리고
(또 다시 이별앞에 눈물이 흐르고)
내 가슴엔 비가 내리고
(아픈 가슴엔 아직도 비가내려)
(여전히 내 가슴엔 너란 슬픈 비가내려)

 

사랑이 뭐길래
(사랑이 뭐길래 남자가 뭐길래)
이렇게 나를 울게 만들고
(왜 왜 왜 너 왜 이렇게 나를 울게 만드는데)
사랑이 뭐길래
(사랑이 뭐길래 남자가 뭐길래)
이렇게 나를 아프게하고
(왜 왜 왜 너 왜 이렇게 내 마음을 아프게 해)

 

남자가 뭐길래
(남자가 뭐길래 사랑이 뭐길래)
아직 난 다른 사랑 하지못하고
(왜 왜 왜 너 왜 이렇게 돌아오지 않는건데)
난 너만 기다리잖아
(아직도 내 맘속엔 너 뿐인데)
사랑이 뭐길래
(도대체 사랑이 뭐길래)

 

사랑이란건 알 수가 없어서
시작을 했다면 이별을 준비해야하고
또 사랑이란건
(사랑이란건 원래 변해가는거래)
(다가설수록 조금씩 멀어지는거래)
변할 수 있어서
(사랑이란건 원래 불합리한거래)
(더 많이 사랑하는 사람이 힘이드는거래)
그때의 우리 추억이
(그때의 우리 추억들이 너무 많아)
상처로 다 남게되는걸
(너와 나의 추억들이 상처로 남아)
(나 맨정신으로는 참아 눈을 못 감아)

 

사랑이 뭐길래
(사랑이 뭐길래 남자가 뭐길래)
이렇게 나를 울게 만들고
(왜 왜 왜 너 왜 이렇게 나를 울게 만드는데)
사랑이 뭐길래
(사랑이 뭐길래 남자가 뭐길래)
이렇게 나를 아프게하고
(왜 왜 왜 너 왜 이렇게 내 마음을 아프게 해)

 

남자가 뭐길래
(남자가 뭐길래 사랑이 뭐길래)
아직 난 다른 사랑 하지못하고
(왜 왜 왜 너 왜 이렇게 돌아오지 않는건데)
난 너만 기다리잖아
(아직도 내 맘속엔 너 뿐인데)
사랑이 뭐길래
(도대체 사랑이 뭐길래)

 

(넌 어디있길래 도대체 어디 숨어있길래)
(사랑은 어디에 도대체 돌아 오지를 않고)

 

(니가 뭔데 내 마음을 아프게해)
(도대체 니가 뭔데 이렇게 나를 슬프게해)

 

남자가 뭐길래
(남자가 뭐길래 사랑이 뭐길래)
(너 왜이렇게 나를 울게 만드는데)
이렇게 여잘 울게 만들고
(나는 니가 없인 안돼 너 뿐이던 난데)
(왜 이런 나를 잡아주지 않는데)

 

남자가 뭐길래
(도대체 남자가 뭐길래 사랑이 뭐길래)
(너 왜 이렇게 내 마음을 아프게해)
이렇게 여잘 아프게 하고
(나는 니가 없인 안돼 너 뿐이던 난데)
(왜 이런 나를 혼자 두고 떠나는데)

 

사랑이 뭐길래
(사랑이 뭐길래 남자가 뭐길래)
이렇게 나를 지치게 하고
(왜 왜 왜 너 왜이렇게 나를 지치게 하는데)
또 다시 기다리잖아
(난 너만 기다리고 기다려)
난 너만 기다리잖아
(여전히 너 하나만 기다려)
사랑이 뭐길래
(도대체 사랑이 뭐길래)

 

아직 널 기다리잖아
사랑이 뭐길래

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA MISS S

ĐỘC QUYỀN What A Love

Miss S 563

ĐỘC QUYỀN You Are Special

Miss S 344

ĐỘC QUYỀN S Class (Intro)

Miss S 328

ĐỘC QUYỀN Be Good To Me

Miss S 196

ĐỘC QUYỀN Can'T Hide It

Miss S 139

ĐỘC QUYỀN There's Something

Miss S 317

ĐỘC QUYỀN Unexpected Good Bye

Miss S 522

NGHỆ SĨ MISS S

Nghệ danh: Miss S

Tên thật: Miss S

Ngày sinh: 1985 - Quốc gia: South Korea

Xem toàn bộ >>

Từ khóa: A Love  |  Miss S  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox