Wedding Invitation - Kim Gun Mo

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 616 | Lượt tải: 33

LỜI BÀI HÁT

아름다운 그녀 모습
차마 잊기도 전에
비오는 날 전해받은
아주 작은 편지 하나
미안해요 나 결혼해요
부디 행복하세요 
청첩장에 적힌 날은
바로 비 내리는 오늘
달려가 소리쳐볼까
이 결혼은 안 된다고 
우리 얼마나
깊이 사랑했는지 알 수 있게
빗속을 뛰어 갔지만
이미 도착했을 땐 
너무나 아름다운 그녀의 얼굴이 
나를 만나 사랑할 땐
한번도 본 적 없던 
그 행복한 그 미소들이
나를 초라하게 했어
나보다 잘나 보이는
그 남잘 바라보면서 
내가 얼마나
많이 부족했는지 알게 됐어
그녀를 사랑해줘요
행복하게 해줘요 
내 생각 나지않게
더 사랑해줘요
내가 너무 속을 많이 썩여
남잘 믿지 못해요
꼭 하루 한번씩
사랑을 확인해줘요
나 여기 있으면 안돼
나 그냥 돌아가야해 
나 때문에 그녀가
곤란해지면 어떡해
그녀를 사랑해줘요
행복하게 해줘요 
내 생각 나지 않게
더 사랑해줘요
그대 이젠 안녕

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA KIM GUN MO

ĐỘC QUYỀN Wedding Invitation

Kim Gun Mo 616

ĐỘC QUYỀN When Love Makes Me Sad

Kim Gun Mo 20.283

ĐỘC QUYỀN Love Is A Lonely Way

Kim Gun Mo 12.154

ĐỘC QUYỀN What A Girl

Kim Gun Mo 572

ĐỘC QUYỀN Undutiful

Kim Gun Mo 782

ĐỘC QUYỀN Toy

Kim Gun Mo 127

ĐỘC QUYỀN Tiny Hope

Kim Gun Mo 214

NGHỆ SĨ KIM GUN MO

Nghệ danh: Kim Gun Mo

Tên thật: Kim Gun Mo

Ngày sinh: 13/1/ - Quốc gia: South Korea

Kim Gun Mo vừa là ca sỹ và nhạc sĩ. Anh đã cho phát hành một số album như: Kim Gun Mo 1, Exchange, Myself, Growing, Hestory...

Xem toàn bộ >>

Từ khóa: Wedding  |  Kim Gun Mo  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox