Uống Rượu Blues - Trương Lĩnh

Sáng tác: | Thể loại: Nhạc Châu Á | Lượt nghe: 10.815

LỜI BÀI HÁT

慢着 慢着 Baby (宝贝)
Màn zhe màn zhe baby (bǎo bèi)
我有话要对你说
Wǒ yǒu huà yào duì nǐ shuō
慢着 慢着 Baby (宝贝)
Màn zhe màn zhe baby (bǎo bèi)
我真的有话要对你说
Wǒ zhēn de yǒu huà yào duì nǐ shuō
昨天晚上在熙地布鲁斯
Zuó tiān wǎn shàng zài xī de bù lǔ sī

我是真的没喝多
Wǒ shì zhēn de méi hē duō
他们说我喝的断片儿了
Tā men shuō wǒ hē de duàn piān er le
睡了 像只死狗
Shuì le xiàng zhǐ sǐ gǒu
说我喝的断片儿了
Shuō wǒ hē de duàn piān er le
抱着瓶子 不撒手
Bào zhe píng zi bù sā shǒu
可没人能知道
Kě méi rén néng zhī dào
我的心里有多难受
Wǒ de xīn li yǒu duō nàn shòu

她跟我说爱我
Tā gēn wǒ shuō ài wǒ
一辈子都跟我过
Yī bèi zi dōu gēn wǒ guò
她跟我说爱我
Tā gēn wǒ shuō ài wǒ
一辈子都跟我过
Yī bèi zi dōu gēn wǒ guò
可我昨天才知道
Kě wǒ zuó tiān cái zhī dào
她跟别人也这么说
Tā gēn bié rén yě zhè me shuō

一瓶二锅头
Yī píng èr guō tóu
两瓶嘉兴酒
Liǎng píng jiā xīng jiǔ
三瓶Tequila (龙舌兰)
Sān píng tequila (lóng shé lán)
再加四圈伏特加
Zài jiā sì quān fú tè jiā
我真的还能喝
Wǒ zhēn de hái néng hē
我只是心里难受
Wǒ zhǐ shì xīn lǐ nán shòu
想找人 掏掏心窝子
Xiǎng zhǎo rén tāo tāo xīn wō zi

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA TRƯƠNG LĨNH

Từ khóa: Uống  |  Trương Lĩnh  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study