Thư Tình Chàng Ca Sỹ - Chu Tam

Sáng tác: | Thể loại: Nhạc Châu Á | Lượt nghe: 17.463

LỜI BÀI HÁT

Zhè èrshí duō nián lái 
wǒ yīzhí zài chànggē 
chànggē gěi wǒ de xīnshàngrén tīng a 

zhège xīnshàngrén 
hái bù zhīdào zài nǎlǐ 
wǒ yīzhí zài xúnmìzhe tā 

yòuguòle shí nián 
wǒ yīzhí zài xúnzhǎo 
méiyǒu zhǎodào xīnshàngrén 

dàochù dōu shì gāolóu dàshà 
dàochù dōu shì fēijī qìchē 
yā dé wǒ chuǎn bùguò qì 

xiànzài gāi rúhé shì hǎo 
zhè shìjiè biànhuà tài kuàile 
wǒ méiyǒu cúnkuǎn yě méiyǒu yángfáng 
shēnghuó wǒguò dé jǐnzhāng 

xīn'ài de gūniáng nǐ bùyào jùjué wǒ 
měitiān dūhuì bǎ gē gěi nǐ chàng 
xīn'ài de gūniáng nǐ yīdìng děngzhe wǒ 
wǒ qí chē dài nǐ qù huán yóu shìjiè 
xīn'ài de gūniáng nǐ kuài lái wǒ shēn páng 
wǒ de jiānbǎng jiùshì nǐ de yīkào 
xīn'ài de gūniáng suīrán wǒ méiyǒu chē fáng 
wǒ huì bǎ wǒ de yīqiè dōu gěi nǐ 

xiànzài gāi rúhé shì hǎo 
zhè shìjiè biànhuà tài kuàile 
wǒ méiyǒu cúnkuǎn yě méiyǒu yángfáng 
shēnghuó wǒguò dé jǐnzhāng 

xīn'ài de gūniáng nǐ bùyào jùjué wǒ 
měitiān dūhuì bǎ gē gěi nǐ chàng 
xīn'ài de gūniáng nǐ yīdìng děngzhe wǒ 
wǒ qí chē dài nǐ qù huán yóu shìjiè 
xīn'ài de gūniáng nǐ kuài lái wǒ shēn páng 
wǒ de jiānbǎng jiùshì nǐ de yīkào 
xīn'ài de gūniáng suīrán wǒ méiyǒu chē fáng 
wǒ huì bǎ wǒ de yīqiè dōu gěi nǐ 
zhè sānshí duō nián lái 
wǒ jiānchí zài chànggē 
chànggē gěi wǒ de xīnshàngrén tīng a 
zhège xīnshàngrén 
hái bù zhīdào zài nǎlǐ 
gǎnjué míngtiān jiù huì chūxiàn

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA CHU TAM

Từ khóa: Thư Tình  |  Chu Tam  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study