They Never Know (Chinese Ver.) - EXO

Sáng tác: | Thể loại: Nhạc Châu Á | Lượt nghe: 18.715 | Lượt tải: 168

LỜI BÀI HÁT

xiāng chénfēng yǐ jiǔ bèi nǐ jiěsuǒ hòu wánquán kāiqǐ
dútè yǎnshén děnghòu de xīnlíng
mǒu gè línghún shēn chù céng jīnbì de shìjiè lǐ
què zhǐ wèi nǐ qīng jǐn wǒ de wéiyī

They never know
lìng yīgè shìjiè de wánměi zhǐ néng wǒmen yùjiàn
They never know
zhùdìng qiānyǐn nǐ lái dào shēnbiān~

yī chǎng yǔ wēnnuǎn lín shì wǒ de yǎn zhè chǎng yǔ géjuéle mòshēng shíxiàn
Oh jiù ràng wǒ xiān tì nǐ kuà chū jièxiàn wǒ zǒuxiàng yǒu nǐ de qiánfāng cross that

Oh would you dare to cross the line?

Yeah, bié zài tīng yě bié zài wèn huíjué breakdown wúzhī de liúyán no-oh- oh
tāmen xiànmù de yǎnshén dàitì shǎnduǒ wǒmen xuǎnzé xiāng shǒu
tāmen zhǎo yǒuguān wǒ guǎn nǐ de xiànsuǒ fāxiè de jiàn ràng wǒmen shòushāngguò
wǒ fān zài jīngguòle zhème duō èliè jǔdòng zhīhòu (Chen/Sehun) gèng xiǎng bǎohù nǐ gēng shēn ài nǐ

They never know
nà yuèliàng zhǎnlǎn de bèihòu bèi hēiyè lóngzhàoguò
They never know
dú dǒng hòu gèng xiǎng bǎ nǐ bào jìn~

yī chǎng yǔ wēnnuǎn lín shì wǒ de yǎn (lín shì wǒ de yǎn)
zhè chǎng yǔ géjuéle mòshēng shíxiàn (love is blind, love is blind)
Oh jiù ràng wǒ xiān tì nǐ kuà chū jièxiàn
wǒ zǒuxiàng yǒu nǐ de qiánfāng cross that

wǒ de xīn yī zhǒng zài nǐ xīnlǐ
xiàng mǎnyuè zhān mǎn xīngkōng set free
bùyào zài páihuái dài nǐ kuàguò xiànjǐng
tāmen yòu shuōle shénme qǐng bié xiāngxìn

Let go, don‘t say no, let go, don’t say no
(Oh, bié zài tīng biérén de shēngyīn baby)
Let go, don’t say no, let go, don’t say, don’t say

Oh, ràng tāmen cāicè wǒmen de jiéjú
wǒmen zhè yīlù pèihé de mòqì nǐ měilì de ràng wǒ zháomí whoa whoa~

yī chǎng yǔ wēnnuǎn lín shì wǒ de yǎn zhè chǎng yǔ géjuéle mòshēng shíxiàn
Oh jiù ràng wǒ xiān tì nǐ kuà chū jièxiàn wǒ zǒuxiàng yǒu nǐ de qiánfāng

Baby tell me where the line is? Baby tell me where the line is?

Xem toàn bộ >>

NGHỆ SĨ EXO

Nghệ danh: EXO

Tên thật: EXO

Ngày sinh: 2011 - Quốc gia: South Korea

Công ty đại diện: SM Entertainment

EXO band là nhóm nhạc Hàn Quốc. Nhóm gồm 2 nhóm nhỏ là Exo-K và Exo-M.

Xem toàn bộ >>

Từ khóa: exo  |  Never Know  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study