The Stain - Wel C

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 281 | Lượt tải: 7

LỜI BÀI HÁT

내 맘의 얼룩 지워줘
눈을 감으면 너라는 얼룩 자꾸 번져가
웃는 네 얼굴 가려줘
젖은 눈으로 지워 봐도 자꾸만 번져가

 

우리 그만하잔 말에
애써 태연하게 말해
넌 행복해야 해 맘에도 없는 말 하고
멀어진 너와 내 거리
이제 서야 난 실감해 
옷에 베인 얼룩같이 씻어 낼 수 없는걸.

 

좀 더 차갑게 말해주면 더 쉬웠을 텐데 널 잊었을 텐데
좀 더 매정하게 말하면 단호하게 말하면 기대하지 않을 텐데

 

내 맘의 얼룩 지워줘
눈을 감으면 너라는 얼룩 자꾸 번져가
웃는 네 얼굴 가려줘
젖은 눈으로 지워 봐도 자꾸만 번져가

 

아주 선명하게 자리 잡은 너의 입술
붉게 물들이고 떠나버린 너의 기억들이 지워지지가 않아
아프다라는 표현보단 허전함에 가까워져 가 
번져갈수록 좁아진 도화지 여백들
밖은 온통 너와 칠해간 색깔뿐
이제 오기로 채우려 해도 채워지긴커녕 점점 찢어져 상처만 남을 뿐

 

좀 더 차갑게 말해주면 더 쉬웠을 텐데 널 잊었을 텐데
좀 더 매정하게 말하면 단호하게 말하면 기댄 하지 않을 텐데

 

내 맘의 얼룩 지워줘
눈을 감으면 너라는 얼룩 자꾸 번져가
웃는 네 얼굴 가려줘
젖은 눈으로 지워 봐도 자꾸만 번져가

 

닦아도 사라지지 않는 너 버려도 비울 수가 없는 너
이 시간이 괴로워 이제 그만 떠나가 줘
힘들어 제발 날 놓아줘

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA WEL C

ĐỘC QUYỀN The Stain

Wel C 281

ĐỘC QUYỀN The Stain (Inst)

Wel C 45

ĐỘC QUYỀN Sick (Inst)

Wel C 30

ĐỘC QUYỀN Sick

Wel C 318

Từ khóa: Wel C  |  The Stain  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study