The Father's Heart - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 146 | Lượt tải: 5

LỜI BÀI HÁT

아빠 마음을 넌 혹시 알까

아빠 마음을 넌 혹시 알까

예쁜 장미꽃 주지 못하는

아빠 마음을 넌 혹시 알까

아빠 마음을 넌 혹시 알까

아빠 마음을 넌 혹시 알까

예쁜 장미꽃 주지 못하는

아빠 마음을 넌 혹시 알까

너 아플 때 내 가슴 찢어지고

너 아플 때 내 가슴에 멍드는

이런 내 맘을 알기나 할까

아빠 마음을 넌 혹시 알까

아빠도 네 맘 알 수 없겠지

어떻게 네 맘 알 수 있겠니

너의 마음을 아프게 했던

못난 아빠를 용서해주라

너 아플 때 내 가슴 찢어지고

너 아플 때 내 가슴에 멍드는

이런 내 맘을 알기나 할까

아빠 마음을 넌 모를 거야

매일매일매일 비틀대는

나의 모습

하루하루하루 변해가는

나의 모습

오직 사랑으로 너의 사랑으로

나를 구원해줬어 네 사랑으로

나를 살게 해줬어

네 앞길에 태양이 되어주고

네 앞길에 희망이 되어주리

내 가슴에 기쁨이 되어주는

사랑으로 나를 살게 해줬어

이런 내 맘을 알기나 할까

아빠 마음을 넌 모를 거야

아빠 마음을 넌 모를 거야

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 146

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 1.784

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 86

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 97

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 76

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 120

ĐỘC QUYỀN Spring Rain

Vibe 136

Từ khóa: Heart  |  Vibe  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study