The Day She Marry - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 6

LỜI BÀI HÁT

그토록 믿었었던 
그 여자가 시집가던 날 
난 몰래 눈물 흘리고 
남몰래 행복을 빌고 
그토록 믿었었던 
그 여자가 시집가던 날 
난 보낼 수가 없었어 
그토록 믿은 니가 시집가던 날 
난데없는 청첩장에 당황했었지 
나의 지난날의 사랑 
모두 그 한 장에 날려 보냈어 
그 여자가 시집가던 날
The day 널 데려가던 
그 남자가 정말 미웠고 
The day 널 놓쳐버린 
내 자신이 정말 미웠어 
The day 
내 여자가 시집가던 날 
그토록 믿었었던 
그 여자가 시집가던 날 
난 몰래 눈물 흘리고 
남몰래 행복을 빌고 
그토록 믿었었던 
그 여자가 시집가던 날 
난 보낼 수가 없었어 
그토록 믿은 니가 시집가던 날 
다신 못 볼 생각하니 끔찍했었지 
평생 딴 사람과 먹고 잠들 
니 생각에 잠도 못 잤어 
그 여자가 시집가던 날 
The day 널 사랑했던 
내 자신이 정말 미웠고 
The day 널 기다렸던 
내가 정말 미련했었고 
The day 
내 여자가 시집가던 날 
그토록 믿었었던 
그 여자가 시집가던 날 
난 몰래 눈물 흘리고 
남몰래 행복을 빌고 
그토록 믿었었던 
그 여자가 시집가던 날 
난 보낼 수가 없었어 
그토록 믿은 니가 시집가던 날
Everyday every night 
I don't wanna be missing U 
언젠가 너를 사랑했던 
내가 장가가는 날 
너 역시 아파할 거야 
똑같이 울게 될 거야 
언젠가 너를 모두 잊고 
내가 장가가는 날 
그땐 넌 알게 될 거야 
사랑을 빼앗긴 그 아픈 마음을 
믿었었던 그 여자가 시집가던 날

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 857

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 14.735

ĐỘC QUYỀN Why Did You Came Back To Me

Vibe 1.290

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 859

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 773

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 674

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 811

ĐỘC QUYỀN Spring Rain

Vibe 743

Từ khóa: The Day  |  Vibe  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox