Tempest - Target

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 292 | Lượt tải: 6

LỜI BÀI HÁT

니가 몇 번을 날 밀쳐내도 
니가 다라서 멈추지 않아 

 

때맞춰 내린 빗속에서 표정 하나 없이 헤어지자니
피할 새도 없는 이 비처럼 예고 없이 날 아프게 해

 

넌 어느새 (어느새) 저 멀리 (저 멀리) 난 뒤 늦게 (baby don't leave me) 눈물이

 

난 아직도 너야 you 니가 원한대도 내가 못하잖아
난 너 없인 안돼 you 길들여진 맘이야 
난 아직도 너야 you 잘 알잖아 니가 전부야
뭘 준대도 안돼 더 값진 건 없어 난

 

내가 싫다고 나를 내쳐도 (let it blow, let it rain)
니가 전부라 멈출 수 없어 (let it blow, let it rain)
넌 정신없이 내 맘을 흔들고 (흔들고)
내가 없으니 니 입가엔 웃음꽃 (웃음꽃)
어수선한 지금 나의 머릿속은 bam!
날 버리지 말아 줬음 해 I love you baby

 

Baby 미안해 장난해 그만해
그러니까 내 말은 미안해 하지 못하게
Don't you go It`s not over yet
사랑은 한끗 차 No where 에서 now here 
난 아직도 너야 you 니가 원한대도 내가 못하잖아
난 너 없인 안돼 you 길들여진 맘이야
난 아직도 너야 you 잘 알잖아 니가 전부야
뭘 준대도 안돼 더 값진 건 없어 난
너의 무릎 위에 기대어 잠들던 시간이
선명한데 왜 끝이래 왜 잊으래

 

난 아직도 너야 you 니가 원한대도 내가 못하잖아
난 너 없인 안돼 you 길들여진 맘이야 (Tempest)
난 아직도 너야 you 잘 알잖아 니가 전부야
뭘 준대도 안돼 더 값진 건 없어 난 

 

니가 몇 번을 날 밀쳐내도 
니가 다라서 멈추지 않아

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA TARGET

ĐỘC QUYỀN Tempest

Target 292

ĐỘC QUYỀN Afterwards

Target 234

ĐỘC QUYỀN Awake (Inst.)

Target 23

ĐỘC QUYỀN Awake

Target 299

ĐỘC QUYỀN Still (Intro)

Target 38

Từ khóa: Target  |  Tempest  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study