Story Part.2 - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 674 | Lượt tải: 3

LỜI BÀI HÁT

민수에게
민수야
내목소리로 전하기엔 좀 어색해서
컴퓨터 음성과 음악을 통해 전하는구나
우리 참 힘들긴했지만
많은걸 이루며 지내올수 있어서
참 너에게
고맙게 생각하며 살고있다

 

우리정말 바쁘고
힘들게 살아오면서
어쩌면 서로를 한번 돌아봐주는걸
잊고 살고있다고 생각해봤어
조금만 천천히 걸어도 되는데
무언가에 이끌려서
어디론가 끌려만 가고있다는
생각이 든다
어쩌면 음악에 대한
가치관도 없어지는거 같고
나자신에 정체성도 모르겠고
내가 음악을 하는게 아니라
어쩌면 음악이 나를 하는거 같다
지금 너는 어떤생각을 가지고 있는지
니가 말한적은 없지만
너도 역시
너무 힘들어하는거 같아보여
그래서 예전에
우리 모습을 생각해봤어
너랑나랑 홍대해서 풋풋했던 우리를
지금 우리에겐
진정한 마음의 휴식이
필요한거 같아
내가 많이 노력하고
더 많이 노력할테니까
여태까지 나를 믿고
함께 해준것처럼
조금만더 힘내자
사랑하는 나의벗 민수에게

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 674

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 14.688

ĐỘC QUYỀN Why Did You Came Back To Me

Vibe 1.279

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 858

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 773

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 857

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 810

ĐỘC QUYỀN Spring Rain

Vibe 742

Từ khóa: Vibe  |  Story Part  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox