Spring Rain - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 742 | Lượt tải: 7

LỜI BÀI HÁT

너를 내 품에 안을 때 
비누 냄새가 좋았어
너를 내 품에 꼭 안을 때 
몸이 부서질 만큼 
꼭 안긴 네가 좋았어
귓불 새빨개지도록 
밤새 전화길 붙들고
잘 자요 그리고 사랑해
그래 니가 있어서 
내 삶이 살만했는데
봄비가 
뚝 뚝 뚝 뚝 떨어지는데
내 맘도 
뚝 뚝 뚝 뚝 떨어져 가고
오지 않을 걸 잘 알지만 
끝인 걸 
잘 알지만
혼자 아닐 거다 
꿈일 거다 미친 거다 
생각을 해 난 오직 너
턱없이 부족한 용돈에 
비싼 커피는 없어도
늘 팔짱 껴주며 웃던 너
그래 니가 있어서 
내 삶이 살만했는데
봄비가 
뚝 뚝 뚝 뚝 떨어지는데
내 맘도 
뚝 뚝 뚝 뚝 떨어져 가고
오지 않을 걸 잘 알지만 
끝인 걸 잘 알지만
혼자 아닐 거다 꿈일 거다 
미친 거다 생각을 해
난 오직 너 
난 오직 너 난 오직 너
여전히 너야 알잖아
처음 본 그 순간부터 
내 사랑은 너 하난데
가슴을 꾹 꾹 꾹 꾹 눌러보지만
눈물은 뚝 뚝 뚝 뚝 흘러만 가고
지나버린 시간만 보며 
눈물을 주워가며
평생 기다리고 
기다리면 올 거라는 기대만 해
그래 난 
너 너 너 너 너만 오면 돼
죽어도 
너 너 너 너 너 하나면 돼
많이 늦게 돌아와도 돼 
오기만 해주면 돼
내가 아니라고 틀렸다고 
미쳤다고 말해도 돼
난 오직 너 너
난 오직 너 너

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN Spring Rain

Vibe 742

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 14.688

ĐỘC QUYỀN Why Did You Came Back To Me

Vibe 1.279

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 858

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 773

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 857

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 674

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 810

Từ khóa: Vibe  |  Spring Rain  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox