Only Longing Grows - Lyn

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 59 | Lượt tải: 3

LỜI BÀI HÁT

다정했던 사람이여 나를 잊었나
벌써 나를 잊어버렸나
그리움만 남겨놓고 나를 잊었나
벌써 나를 잊어버렸나
그대 지금 그 누구를 사랑하는가
굳은 약속 변해버렸나
예전에는 우리 서로 사랑했는데
이젠 맘이 변해버렸나
아 이별이 그리 쉬운가
세월 가버렸다고
이젠 나를 잊고서
멀리 멀리 떠나가는가
아 나는 몰랐네 그대 마음 변할 줄
난 정말 몰랐었네
오 나 너 하나만을
믿고 살았네
그대만을 믿었네
네가 보고파서 나는 어쩌나
그리움만 쌓이네
아 이별이 그리 쉬운가
세월 가버렸다고
이젠 나를 잊고서
멀리 멀리 떠나가는가
아 나는 몰랐네
그대 마음 변할 줄
난 정말 몰랐었네
오 나 너 하나만을 믿고 살았네
그대만을 믿었네
네가 보고파서 나는 어쩌나
그리움만 쌓이네
그리움만 쌓이네

Xem toàn bộ >>

NGHỆ SĨ LYN

Nghệ danh: Lee Se-jin

Sinh: 9 tháng 11, 1981 (tuổi 35), Guri, Hàn Quốc

Tên đầy đủ: Lee Se-jin

Vợ/chồng: Lee Soo (kết hôn 2014)

Album: Can U See the Bright, The pride of the morning, ...

Các nhãn đĩa: Music&NEW, Good Entertainment

Xem toàn bộ >>

Từ khóa: Only Longing  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study