Only Longing Grows - Lyn

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe : 127 | Lượt tải: 4

LỜI BÀI HÁT

다정했던 사람이여 나를 잊었나
벌써 나를 잊어버렸나
그리움만 남겨놓고 나를 잊었나
벌써 나를 잊어버렸나
그대 지금 그 누구를 사랑하는가
굳은 약속 변해버렸나
예전에는 우리 서로 사랑했는데
이젠 맘이 변해버렸나
아 이별이 그리 쉬운가
세월 가버렸다고
이젠 나를 잊고서
멀리 멀리 떠나가는가
아 나는 몰랐네 그대 마음 변할 줄
난 정말 몰랐었네
오 나 너 하나만을
믿고 살았네
그대만을 믿었네
네가 보고파서 나는 어쩌나
그리움만 쌓이네
아 이별이 그리 쉬운가
세월 가버렸다고
이젠 나를 잊고서
멀리 멀리 떠나가는가
아 나는 몰랐네
그대 마음 변할 줄
난 정말 몰랐었네
오 나 너 하나만을 믿고 살았네
그대만을 믿었네
네가 보고파서 나는 어쩌나
그리움만 쌓이네
그리움만 쌓이네

Xem toàn bộ

BÀI HÁT CỦA LYN

Only Longing Grows
ĐỘC QUYỀN

Lyn

127

Thanks For My Lover
ĐỘC QUYỀN

Lyn

179

Lyn

164

Lyn

382

Lyn

614

Lee Se-jin

Sinh: 9 tháng 11, 1981 (tuổi 35), Guri, Hàn Quốc

Tên đầy đủ: Lee Se-jin

Vợ/chồng: Lee Soo (kết hôn 2014)

Album: Can U See the Bright, The pride of the morning, ...

Các nhãn đĩa: Music&NEW, Good Entertainment

Chi tiết

Từ khóa: Only Longing  
Xem thêm