My Wife - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 904 | Lượt tải: 10

LỜI BÀI HÁT

내가 당신에게 바라는 것은
오직 이거 하나뿐이라오
지난 세월 그대 아프게 한
날 용서해주오
오직 이거 하나뿐이라오
내가 당신에게 원하는 것은
오직 이거 하나뿐이라오
지난 세월처럼 변함없이
함께 하는 맘
오직 이거 하나뿐이라오
마누라 마누라 평생
고생 많았소
미우나 고우나 나는
당신뿐이요
죽어도 살아도 평생
함께하겠소
마누라 마누라 내 마누라
내가 당신에게 원하는 것은
오직 이거 하나뿐이라오
남은 세월 지나 그대 곁에
나눈 감는 날
오직 그대 내게 있어주오
마누라 마누라 평생
고생 많았소
미우나 고우나 나는
당신뿐이요
죽어도 살아도 평생
함께하겠소
감사하고 감사하오
미안하고 미안하오
사랑하고 사랑하오 그대
오직 그대만을 사랑하겠소
이 못난 날 만나서 정말
고생 많았소
평생을 살면서 이 말 한번
못 했구려
사랑하고 사랑하고 죽도록
사랑하오
마누라 마누라 내 마누라
마누라 마누라 내 마누라

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN My Wife

Vibe 904

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 14.662

ĐỘC QUYỀN Why Did You Came Back To Me

Vibe 1.273

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 858

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 773

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 857

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 674

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 807

Từ khóa: Vibe  |  My Wife  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox