Like A Friend - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 593 | Lượt tải: 5

LỜI BÀI HÁT

말하지 말 걸 그랬어
사랑한단 말
말하지 말 걸 그랬어
널 좋아한단 말
무색했지
오빠와 나는 친구라는
이상도 이하도 아니란 너의 말
말하지 말 걸 그랬어
좋아한단 말
말하지 말 걸 그랬어
널 기다린단 말
혹시라도 니 맘이 변할까
괜한 기대들로 잠 못이루곤 해
미워하자 미워하자
이제 너란 사람 지워버리자
포기하자 그만 단념해보자
매번 지키지도 못할 다짐만
좋은 오빠 동생으로만 힘이 들고
친구라는 이름으로만 더 힘이 들고
친구에서 연인으로만 되길 바라는
내 사랑에 단 한순간 만이라도
부디 친구에서 연인으로만
꼭 아껴둘 걸 그랬어
사랑한단 말
더 참아볼 걸 그랬어
널 좋아한단 말
혹시라도 니 맘이 변하면
언젠간 니가 내게 올 수 있을까
미워하자 미워하자
이제 너란 사람 지워버리자
포기하자 그만 단념해보자
매번 지키지도 못할 나지만
좋은 오빠 동생으로만 힘이 들고
친구라는 이름으로만 더 힘이 들고
친구에서 연인으로만 되길 바라는
내 사랑에 단 한순간 만이라도
부디 친구에서 연인으로만
나 혼자서 사랑하고
나 혼자서 이별하고
나 혼자 널 기다린거야
미련한 내 사랑의 답습이었어
모진 니 곁에서 언제까지나
나는 오직 변한 사랑으로만
남아 줘야하고
좋은 오빠 동생으로만 기억되야하고
친구에서 연인으로만
내 사람으로만 되길 바라는
난 여전히 단 한순간 만이라도
제발 친구에서 연인으로만

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN Like A Friend

Vibe 593

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 14.688

ĐỘC QUYỀN Why Did You Came Back To Me

Vibe 1.279

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 858

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 773

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 857

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 674

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 810

Từ khóa: Friend  |  Vibe  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox