I Miss You So Much - Vibe ft 4Men

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 74 | Lượt tải: 1

LỜI BÀI HÁT

가끔은 니가 너무 생각나
가끔은 니가 너무 선명해
가끔은 눈물이 그냥 흘러
가끔은 니 향기가 나거든 정말
너무 흘러버렸나
잠깐 있다 올 줄 알았었는데
너무 지나버렸나 다시 되돌리기엔
I miss you so much
I miss you so much
I miss you so much
I miss you so much
가끔은 니 미소가 생각나
가끔은 니가 너무 보고파
가끔은 웃음이 그냥 나와
가끔은 니 얼굴 보이거든 정말
너무 흘려버렸나
잠깐 있다 올 줄 알았었는데
너무 지나버렸나 다시 되돌리기엔
I miss you so much
I miss you so much
I miss you so much
I miss you so much my love
내가 울면 돌아와
안아줄 줄 알았는데
또 내가 아니면
당연히 안될 줄 알았었는데
우연히라도 한 번 만날 수 있는거
그런게 있다면 정말로 참 좋을텐데
I miss you so much
I miss you so much
I miss you so much
I miss you so much my love
I miss you so much
I miss you so much
I miss you so much
I miss you so much my love

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 1.708

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 78

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 144

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 58

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 76

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 117

Từ khóa: Miss You  |  Vibe  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study