I Miss You My Friend - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 575 | Lượt tải: 6

LỜI BÀI HÁT

골치 아픈 세상이라
연락 한 번 못했다
문득 생각난다는게 너 하나밖에 없더라
나도 먹고 살기 바쁜터라
연락 한 번 못했다
선약이 뭐 필요하냐 그래
오늘 한 번 뭉치자
땡전한푼 없어도 늘 너라서 행복했다
답답한맘 다 털어내자
이 술잔에 다 비우자
소주한잔 하자 친구야
지친세상 힘든 세상에
니가 바로 내 유일한 일탈이다
소주 한 잔 하자 친구야
세월가도 변하지 않는 믿음으로
지켜줌을 보고싶다 나의 친구야
소주한잔 하자 친구야

 

정신 없는 하루 끝에
반복되는 일상에
나를 위로해 줄 사람
너 하나 생각 나더라
나도 전쟁같은 하루 끝에
술 한 잔 생각났는데
인생이 뭐 별거 있냐
그래 오늘 한 번 뭉치자
땡전한푼 없어도 늘 너라서 행복했다
허전한 마음 다 털어내자
이 술잔에 다 비우자
소주한잔 하자 친구야
지친세상 힘든 세상에
니가 바로 내 유일한 일탈이다
소주 한 잔 하자 친구야
세월가도 변하지 않는 우정으로
지켜줌을 보고싶다 나의 친구야
소주한잔 하자 친구야

 

소주한잔 하자 친구야
소주한잔 하자 친구야

 

소주한잔 하자 친구야
지친세상 힘든 세상에
니가 바로 내 유일한 일탈이다
소주 한 잔 하자 친구야
지친세상 무일푼이라도
니가 바로 내 유일한 배짱이다
나의 친구야 소주 한 잔 하자 친구야

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN I Miss You My Friend

Vibe 575

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 14.662

ĐỘC QUYỀN Why Did You Came Back To Me

Vibe 1.273

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 858

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 773

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 857

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 674

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 807

Từ khóa: Miss You  |  Vibe  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox