I Didn'T Know That - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 1.334 | Lượt tải: 13

LỜI BÀI HÁT

우린 그렇게 믿었었기 때문에
우린 그렇게 믿어 왔기 때문에
우린 모른 척 지나쳤기 때문에
소나기 같은 이별을
피해갈 길이 없었지
우린 사랑만 믿었었기 때문에
우린 사랑에 미쳤었기 때문에
당연한 진실을 우리는
기만했기 때문에
한 방향의 자석처럼
서로를 밀어냈었지
사랑 그 끝은 이별이란 사실을
너랑 끝인 걸 알아버린 현실은
서로 다르지만 언젠가
맞춰지는 퍼즐처럼
모든 게 달랐던 너와 나
만날 수 있을까
우린 그때는 몰랐었기 때문에
우린 사랑을 몰랐었기 때문에
그 끝이 이별이란 사실을
그때는 몰랐었던 일
자유 그땐 이유 없는 행복으로
자유 이제는 오히려 불안으로
또 다른 구속과 늘 같은
반복을 원하므로
우리는 메아리처럼
사랑을 되풀이하지
사랑 그 끝은 이별이란 사실을
너랑 끝인 걸 알아버린 현실은
서로 다르지만 언젠가
맞춰지는 퍼즐처럼
모든 게 달랐던 너와 나
만날 수 있을까
우린 그때는 몰랐었기 때문에
우린 사랑을 몰랐었기 때문에
그 끝이 이별이란 사실을
그때는 몰랐었던 일

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN I Didn'T Know That

Vibe 1.334

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 1.785

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 86

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 146

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 98

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 76

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 120

Từ khóa: Vibe  |  I Didn'T  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study