Go Back To Her - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 333 | Lượt tải: 4

LỜI BÀI HÁT

내 사랑아 내 전부야
잠시 떠나있는 거라고
내 이름을 내 사랑을
아무렇지 않게 버린다해도
난 바보가 되고 벙어리가 되고
아무 말 없이 멍하니 그자리에
난 눈물이 흐르고
앞이 보이질 않고
가슴은 시리고
넌 그냥 그자리로 돌아갔다
먼저 다가오고 사랑하고
천천히 식어가고
먼저 떠나가고 잊어가고
넌 다시 그자리로
내 사랑아 내 전부야
잠시 떠나있는 거라고
내 이름을 내 사랑을
아무렇지 않게 버린다 해도
우리란 이름 지우지는 마세요
먼저 다가오고 사랑하고
천천히 식어가고
먼저 떠나가고 잊어가고
넌 다시 그자리로
내 사랑아 내 전부야
잠시 떠나 있는 거라고
내 이름을 내 사랑을
아무렇지 않게 버린다 해도
우리란 이름 지우지는 마세요
내 사랑을
잠시 떠나 있는거라고
널 사랑한 내 이름을
가끔 한번쯤만 떠올려줘요
우리란 이름 지우지는 마세요

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN Go Back To Her

Vibe 333

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 7.212

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 393

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 408

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 503

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 297

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 506

Từ khóa: Vibe  |  Go Back  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study