For The Last Time - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 111 | Lượt tải: 0

LỜI BÀI HÁT

꼭 한번 만나고 싶다 그토록 
사랑했던 그녀를
꼭 한번 만나고 싶다 다시 또 
상처받아도
아파도 만나고 싶다 예쁘게 
취한 눈의 그녀를
아파도 만나고 싶다 내 품에 
안겨 쉬던 그녀를
미치게 만나고 싶다 차갑게 
나를 모른 척
인사도 없이 떠났던 그녀를 
만나고 싶다
꼭 한번 만나고 싶다 그토록 
사랑했던 나의 그녀를
꼭 한번 만나고 싶다 이토록 
날 아프게 만든 그녀를
꼭 한번 만나고 싶다 죽도록 
지우려고 애쓴 그녀를
너무 그리운 사람아 꼭 한번 
만나고 싶다
미치게 만나고 싶다 망가진 
모습이라도
늙어진 모습이라도 그녀를
만나고 싶다
꼭 한번 만나고 싶다 그토록 
사랑했던 나의 그녀를
꼭 한번 만나고 싶다 이토록 
날 아프게 만든 그녀를
꼭 한번 만나고 싶다 죽도록 
지우려고 애쓴 그녀를
너무 그리운 사람아 이젠 
잊혀 질 사람아 
꼭 한번 만나고 싶다

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN For The Last Time

Vibe 111

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 1.708

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 78

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 144

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 58

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 76

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 117

Từ khóa: Vibe  |  Last Time  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study