Crazy - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 659 | Lượt tải: 7

LỜI BÀI HÁT

지켜줄 것처럼 영원할 것처럼
나만 사랑한다고 큰소리 뻥뻥치더니
헤어지잔 그 말이 그렇게 쉬웠니
왜 한입으로 두말한거니
미친거니 사랑할 땐 언제고
미친거니 이제와서 딴소리야
미친거니 안길 땐 언제고
왜 이제와서 모르는척 하고
나 버리는 거니

 

순진한 것처럼 멍청한 것처럼
나밖에 모른다고 큰소리 뻥뻥치더니
다른남자 만나는게 그렇게 쉬웠니
그렇게 내가 쉬워보였니
미친거니 사랑할 땐 언제고
미친거니 이제와서 딴소리야
미친거니 안길 땐 언제고
왜 왜 이제와서 모르는척 하고
나 버리는 거니
이제 너 같은 사람 아니 너 같은 여자
다시 태어나도 만나지않을래
그렇게 매일 다짐해도
돌아서면 니가 생각나
나 미쳤나봐 그런 너를 기다려
나 미쳤나봐 아직 너만 기다려
나 미쳤나봐 다른 사랑하는 너를 왜
왜 아직까지 잊지못하고 기다리는거니

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN Crazy

Vibe 659

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 14.688

ĐỘC QUYỀN Why Did You Came Back To Me

Vibe 1.279

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 858

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 773

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 857

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 674

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 810

Từ khóa: Crazy  |  Vibe  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox