Between - Honey Apple

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 93 | Lượt tải: 6

LỜI BÀI HÁT

어디서 넌 뭘 하는지 
밥은 잘 먹고 다니는지
문자 전화 한 통이 없어서 
걱정이 돼서 연락했어

 

언제부터인지는 모르겠지만 
너는 우리 사이에 소홀해졌고
내 마음을 아는지 모르는지 
갈수록 연락이 뜸해져 가

 

난 그게 익숙해져 가고 있다는 게
너의 눈빛이 평소완 달리 날 보는 게
다르다고 믿고 싶었는데 
왜 넌 내 마음을 아는지 
갈수록 연락이 뜸해져 가

 

언제부터인지는 모르겠지만 
너는 우리 사이에 소홀해졌고
내 마음을 아는지 모르는지 
갈수록 연락이 뜸해져 가

 

난 그게 익숙해져 가고 있다는 게
너의 눈빛이 평소완 달리 날 보는 게
다르다고 믿고 싶었는데 
왜 넌 내 마음을 아는지 
갈수록 연락이 뜸해져 가

 

잡으려 해도 잡히지가 않아
그리운데 그립고 싶지조차 않아
이번 한 번만 우리가 아닌 너에게
내 모든 걸 걸게 제발 다시 돌아와 줘

 

난 그게 익숙해져 가고 있다는 게
너의 눈빛이 평소완 달리 날 보는 게
다르다고 믿고 싶었는데 
왜 넌 내 마음을 아는지 
갈수록 연락이 뜸해져 가

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA HONEY APPLE

ĐỘC QUYỀN Between

Honey Apple 93

ĐỘC QUYỀN Between (Inst)

Honey Apple 373

Từ khóa: Between  |  Honey Apple  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study