Beautiful (Inst.) - COTA

Sáng tác: | Thể loại: Nhạc Hòa Tấu | Lượt nghe: 1.068 | Lượt tải: 3

LỜI BÀI HÁT

내 하루의 시작과 끝엔

늘 네가 있었는데

언제까지나 그럴 줄 알았고

난 그게 영원할 줄 알았는데

시간이 지난 지금에 난

더 이상 영원히란 말은 믿지 않아

이젠 네가 없는 하루가 익숙해졌고

그 모든 것들이 그립지만

 

난 지금 어쩌자고 왜 또

그때의 우리를 기억하고 있는지

나는 왜 또 지금도 내 곁이 아닌

네가 보고 싶은 건지

지금 우리 사이를 알지만

이해가 되질 않아

잊어보려고 노력하지만

넌 잊히지도 않는 걸

 

It’ so Beautiful day

너와 함께했던 하루인데

늘 아름답고 행복했어

사소한 거 하나까지

너와 함께였으니까

 

It’ so Beautiful day

지난 시간 모두 잊고서

잘 지내고 있는 너와는

다르게 난 아직도

하루가 힘이 드는 걸 Be

 

알잖아 그 시간들의

의미를 너와 내가

그 순간의 감정들을

잊어보려고 노력해봤지만

넌 잊지 마 그날의 내가

널 행복하게 해주기 위해

했었던 노력들을

이제는 지워보려 해

 

난 지금 어쩌자고 왜 또

그때의 우리를 기억하고 있는지

나는 왜 또 지금도 내 곁이 아닌

네가 보고 싶은 건지

지금 우리 사이를 알지만

이해가 되질 않아

잊어보려고 노력하지만

넌 잊히지도 않는 걸

 

내게 준 꽃은 이미 시들고

네가 줬던 선물엔

작은 향기조차 남지 않았지만

내 기억은 선명하게 남아있어

시간이 갈수록 네가 내 맘에

짙게 베여서 널 잊기 너무 힘들어

 

It’ so Beautiful day

너와 함께했던 하루인데

늘 아름답고 행복했어

사소한 거 하나까지

너와 함께였으니까

It’ so Beautiful day

지난 시간 모두 잊고서

잘 지내고 있는 너와는

다르게 난 아직도

하루가 힘이 드는 걸 Be

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA COTA

ĐỘC QUYỀN Beautiful (Inst.)

COTA 1.068

ĐỘC QUYỀN Beautiful

COTA 750

Từ khóa: Beautiful  |  COTA  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study