All Day - Merry Sweet Cafe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 221 | Lượt tải: 7

LỜI BÀI HÁT

오늘은 하루 종일 해가 지기만을 기다렸어요
뜨겁던 오후가 지나 지루한 시간을 보내면 그대를 보겠죠

 

늘 기다림이 새로워 이젠 익숙해질 만 한데
난 지친 마음을 너의 생각으로 달래죠

 

하루가 끝나는 그 시간에 만나요
따뜻한 커피 한잔도 어때요
우리 둘이 서로 마주 앉아서 좋은 음악을 나눠 듣고 싶은데
하루가 끝나는 그 시간도 좋아요
낮이면 좋지만 밤이면 어때요
바쁜 시간 속에 내게 와주는 그대가 고마워 love you

 

all day 눈치 없는 햇살이 아직도 내 볼을 감싸고
별이 잘 보이는 시간이 난 빨리 와주면 좋겠어


 하루가 끝나는 그 시간에 만나요
따뜻한 커피 한잔도 어때요
우리 둘이 서로 마주 앉아서 좋은 음악을 나눠 듣고 싶은데
하루가 끝나는 그 시간도 좋아요
낮이면 좋지만 밤이면 어때요
바쁜 시간 속에 내게 와주는 그대가 고마워 love you

 

Twenty four All day all day all day
I’m waiting for you All day all day all day
Twenty four All day all day all day
I’m waiting for you All day all day all day

 

하루가 끝나는 그 시간에 만나요
따뜻한 커피 한잔도 어때요
우리 둘이 서로 마주 앉아서 좋은 음악을 나눠 듣고 싶은데
하루가 끝나는 그 시간도 좋아요
낮이면 좋지만 밤이면 어때요
바쁜 시간 속에 내게 와주는 그대가 고마워 love you

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA MERRY SWEET CAFE

ĐỘC QUYỀN All Day

Merry Sweet Cafe 221

ĐỘC QUYỀN Like It

Merry Sweet Cafe 1.288

Từ khóa: All Day  |  Merry Sweet Cafe  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study