After Marriage - Vibe

Sáng tác: | Thể loại: Pop Hàn Quốc | Lượt nghe: 418 | Lượt tải: 3

LỜI BÀI HÁT

결혼했다고 그 사람
사랑하면 안되지
결혼했다고 그사람 추억하면 안되지
결혼했다고 그 사람 보고싶으면 안되지
결혼했다고 그사람 잊어야만 하겠지

 

사랑 그게 대체 뭔데
항상 누군가를 그리워하게 되는걸
처음 시작할땐 두근 두근
가슴 터지던 그런 설레임만
남는거라면 좋을것같아
결혼했다고 그 사람
사랑하면 안되지
결혼했다고 그 사람 추억하면 안되지
결혼했다고 그 사람
보고싶으면 안되지
결혼했다고 그 사람 잊어야만 하겠지
사랑 그게 대체 뭔데
항상 누군가를 그리워하게 되는걸
처음 시작할땐 두근 두근
가슴 터지던 그런 설레임만
남는거라면 좋을것같아
사랑 나만의 사랑 찾을수없죠
저 멀리 떠나가버렸잖아
오 내안의 주인은 항상 너라고

 

결혼했다고 그 사람
사랑하면 안되지
결혼했다고 그 사람 추억하면 안되지
결혼했다고 그 사람
보고싶으면 안되지
결혼했다고 그 사람 잊어야만 하겠지

Xem toàn bộ >>

BÀI HÁT CỦA VIBE

ĐỘC QUYỀN After Marriage

Vibe 418

ĐỘC QUYỀN As I'm Getting Older

Vibe 6.614

ĐỘC QUYỀN The Whole Night

Vibe 378

ĐỘC QUYỀN The Father's Heart

Vibe 403

ĐỘC QUYỀN The Day She Marry

Vibe 498

ĐỘC QUYỀN Story Part.2

Vibe 285

ĐỘC QUYỀN Story Part.1

Vibe 496

Từ khóa: Vibe  |  Marriage  
Xem thêm
mocha tiin song khoe onbox phim onbox viettel study